Hypotheken

Ik begrijp heel goed en best dat uw interesse met name ligt op de nieuwe woning, harstikke logisch en leuk! En begrijp ook prima dat een hypotheek een bijkomend “iets” is. Echter, het regelen van een hypotheek moet een weloverwogen beslissing zijn. U moet alle rechten en plichten weten en begrijpen, want een hypotheek bepaalt misschien wel voor dertig jaar uw woonlasten. Laat u goed begeleiden om te zorgen voor de juiste keuzes.

Voor de begeleiding daar ben ik dan ook dan ook voor om dit zo goed mogelijk voor en samen met u te doen want een hypotheek is een complex product die goed moet worden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Kiezen voor de best passende hypotheekvorm kan u een flinke besparing op uw maandlasten geven. Toch moet er niet alleen gekeken worden naar de maandlasten. De hypotheek moet goed passen in uw totale financieel plaatje. Er moet dus naast de maandlasten ook gekeken worden naar de toekomstplannen, naar de gevolgen van overlijden of arbeidsongeschiktheid en eventueel naar de betaalbaarheid van de woonlasten na pensionering. 

Welke hypotheekvormen kunt u tussen kiezen?

Tot 2013 waren er tientallen verschillende hypotheekvormen en mengvormen mogelijk. De in het verleden afgesloten hypotheekvormen worden gerespecteerd en kunt u grotendeels meenemen naar een volgende woning indien van toepassing en gewenst, maar voor alle nieuwe zaken en nieuwe (aanvullende) financieringen zijn er tegenwoordig nog maar twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek. Namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. In beide hypotheekvormen volgt een volledige aflossing van de hypotheek op de einddatum.

In de lineaire hypotheek wordt er maandelijks een gelijk bedrag aan aflossing verricht. De maandlasten bestaan uit de vaste aflossing plus de hypotheekrente berekend over de nog openstaande schuld.

In de annuïteitenhypotheek wordt er een vaste maandlast afgesproken. De verschuldigde hypotheekrente wordt eerst van de betaling afgetrokken en de rest van de maandelijkse betaling wordt gebruikt om af te lossen op de hypotheekschuld.

 

Graag kijk ik samen met u welke hypotheekvorm het beste bij u past. Heeft u al een hypotheek? Maak een afspraak om te kijken naar mogelijkheden om te besparen. 

Neem contact op

Starters op de woningmarkt, wat is de starterslening?

Starters zijn zeer belangrijk voor de huizenmarkt. Zij kunnen namelijk de doorstroming op de huizenmarkt in gang brengen en houden. Om deze groep potentiële huizenkopers een zetje in de rug te geven is de starterslening geïntroduceerd. Onder gunstige voorwaarden is het mogelijk om een huis te kopen die in eerste instantie onbereikbaar leek. De starterslening is bedoeld voor het aankopen van de eerste woning. Deze lening kan gebruikt worden om het verschil te overbruggen tussen de koopsom van een huis en het maximale bedrag dat banken willen verstrekken. Het is een aanvulling op een reguliere hypotheek. De eisen en de hoogte van deze extra lening zijn onder andere afhankelijk van uw inkomen, de eisen van uw gemeente of provincie en het wel of niet bezitten van een eigen vermogen. 

 

Wat is er zo gunstig aan een starterslening?

De lening heeft vergelijkbaar met een reguliere hypotheek een looptijd van 30 jaren. De hypotheekrente staat voor een periode van 15 jaren vast. De eerste 3 jaren hoeft u over de starterslening geen rente en aflossing te betalen. Daarna wordt getoetst in hoeverre u na drie jaar in staat wordt geacht om de woonlasten te dragen. 

 

Wat zijn de voorwaarden voor een starterslening?

De voorwaarden worden opgesteld door uw gemeente of de provincie. Zij stellen namelijk ook het geld beschikbaar voor starters. Per regio kunnen er dus verschillende voorwaarden gesteld worden. Ook de maximale verstrekking en voor wie de starterslening beschikbaar wordt gesteld ligt bij de gemeente of de provincie. 

 

Ik ben heel bekend met regelingen op dit vlak en heb directe contacten met de gemeente Bergen op Zoom en met de omliggende gemeentes. Ben op de hoogte van de voorwaarden en gestelde condities. Door de starterslening is uw droomhuis mogelijk toch te financieren. 

Neem contact op

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Bij het kopen van een huis heeft het kiezen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in de hypotheek meerdere voordelen. Ten eerste krijgt u van de hypotheekbank een korting op de rente. Het tweede voordeel is nog veel belangrijker, het is namelijk een vangnet voor het geval u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Banken geven een korting op hypotheken met NHG omdat ze bij deze hypotheken een kleiner risico lopen. In het geval de huiseigenaar niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding, kan er onder voorwaarden een kwijtschelding volgen van de restschulden na verkoop. Echter, er zijn meerdere situaties denkbaar waar het verstandiger is, ondanks dat u in aanmerking komt voor NHG, de hypotheek toch zonder NHG te nemen. Dit vergt finetuning hetgeen ik samen met u doorneem.

 

Wat zijn de voorwaarden en kosten voor een hypotheek met NHG?

NHG wordt maximaal verstrekt over een hypotheekschuld van € 310.000 k.k. (per 1 jan 2020, ieder jaar wordt dit aangepast). Dit bedrag is dus exclusief meegefinancierde kosten voor het kopen van het huis. De hypotheek moet te verstrekken zijn conform de acceptatievoorwaarden van NHG.

 

Wat zijn de kosten van NHG?

Eenmalig moet er een vergoeding worden betaald. De kosten bedragen 0,7 procent van de totale hypotheekschuld (2020). Gezien de voordelen van NHG kan dit zeker uit. 

 

Ik verzorg voor u het aanvragen van de NHG indien duidelijk voordeliger dan zonder NHG. Ook bij het oversluiten van uw hypotheek is het mogelijk om te kiezen voor NHG. Neem contact met mij op om de mogelijkheden door te nemen.

Neem contact op

Waarom kiezen voor een Erkend Financieel Planner en/of een Erkend Financieel Adviseur?

Als u een woning wilt kopen, dan laat u zich goed adviseren door een erkend adviseur. Logisch toch? Het gaat immers om de grootste aankoop in uw leven. Wanneer u voor een Erkend Financieel Adviseur kiest, kiest u voor de zekerheid van een ervaren en deskundig financieel adviseur. Hij of zij is een vakman die u inzicht biedt in uw persoonlijke financiële situatie. Naast alle wettelijke eisen die door de overheid aan financieel adviseurs worden gesteld, wordt hij of zij jaarlijks bijgeschoold en getraind en voortdurend op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op zijn vakgebied en in (fiscale) wet- en regelgeving. Zo is hij of zij altijd goed op de hoogte en bent u verzekerd van een gedegen en toekomstbestendig financieel advies. 

Niet alleen hypotheekadvies!

De kans is groot dat u vele wensen heeft, die net als een eigen woning, grote invloed hebben op uw financiële situatie. U wilt bijvoorbeeld niet tot uw 67e doorwerken, maar eerder stoppen met werken of (al dan niet gedwongen door ontslag) voor u zelf beginnen, sparen voor de studie van uw kinderen of uw hypotheek versneld aflossen. Hoe gaat u dat betalen? Zult u keuzes moeten maken of kunt u met de juiste voorzieningen en een doordacht financieel advies wellicht al uw wensen realiseren. Ook daarvoor gaat u naar uw Erkend Financieel Adviseur. Het is overigens belangrijk contact met uw adviseur te houden als er wijzigingen zijn in uw persoonlijke situatie die impact hebben op uw financiën. Verkeerde financiële keuzes zijn namelijk vaak lastig te herstellen. Zo houdt u samen met uw adviseur doorlopend vat op uw financiën. Dat geeft zekerheid en rust en dat is prettig. 

Neem contact op