VERZEKERINGEN

Kifid: Particulier die woning verhuurt via leegstandswet is ondernemer

Kifid heeft een zaak van een particulier die zijn te koop staande woning verhuurde niet in behandeling genomen, omdat hij volgens het Kifid-reglement geen particulier zou zijn. Volgens een woordvoerder van de geschillencommissie kan iemand die tijdelijk zijn huis verhuurt, feitelijk niet als consument gezien worden omdat zijn doel is om inkomsten te genereren uit een huis dat hij niet zelf bewoont. Dat is opmerkelijk omdat Kifid in het verleden wel zaken behandelde waarin de leegstandswet een rol speelde.

De particulier had een geschil met zijn opstalverzekeraar ABN Amro Verzekeringen. De tijdelijke huurders moesten door de politie uit het huis verwijderd worden. De schade die ze achterlieten werd door ABN Amro gekwalificeerd als vandalisme: een gedekt voorval. De consument vond echter de schadevergoeding na de expertise (12.079 euro) en contra-expertise (25.000 euro) te laag. De werkelijke schade zou volgens hem 70.000 euro zijn.

Consument wilde overwegend inkomsten uit verhuur

De consument en de verzekeraar hebben voor Kifid schriftelijk hun standpunten ingenomen. De geschillencommissie gaat voorbij aan de argumenten. Uit het expertiserapport blijkt dat consument de woning heeft verhuurd met een opzegtermijn van drie maanden in het geval de woning verkocht zou worden. “De Commissie verstaat deze situatie aldus dat Klager met de verhuur overwegend inkomsten wilde verwerven, althans totdat hij zijn huis zou hebben verkocht”, schrijft de commissie.

Permanente verhuur gelijkgeschakeld met tijdelijke verhuur

Volgens Kifid is er sprake van een ondernemersactiviteit. “Dit brengt mee dat de eigenaar van dit pand handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en dat Klager derhalve niet als Consument in de zin van artikel 60 van [het] Reglement kan worden aangemerkt.” Als jurisprudentie verwijst Kifid naar een zaak waarin een permanent verhuurde recreatiewoning afbrandde en een geschil over een huis dat gekocht werd met de intentie om het permanent te verhuren.
De Commissie verstaat deze situatie aldus dat Klager met de verhuur overwegend inkomsten wilde verwerven.

Zaak werd niet mondeling behandeld

De consument heeft het huis waar het om gaat zelf bewoond. Navraag bij Kifid leert dat de geschillencommissie niet weet of de woning werd verhuurd via de leegstandswet. Althans, dat blijkt niet uit de documenten die bij Kifid bekend zijn. Het is ook niet tijdens een zitting gevraagd, want de commissie achtte het niet noodzakelijk de zaak mondeling te behandelen.

Particulier, particuliere polis, toch ondernemer

Is het redelijk dat een particulier die zijn eigen woonhuis niet verkocht krijgt direct als ondernemer gezien wordt? Zelfs als zijn eigen particuliere verzekering daar geen bezwaar tegen heeft? “De huidige lijn van de commissie is dat als de verhuur vooral bedoeld is om inkomsten te verwerven, en de woning niet overwegend voor eigen gebruik benut wordt, de verhuur als ondernemersactiviteit beoordeeld wordt”, zegt een woordvoerder van Kifid.
Een vergelijking met een verhuur via een platform als Airbnb gaat volgens de woordvoerder niet op, omdat de woning in dat geval wel overwegend voor eigen gebruik benut wordt.

Andere zaak rond leegstandswet wel in behandeling genomen

Vorig jaar augustus deed Kifid overigens nog wel uitspraak in het voordeel van Direktbank, toen de geldverstrekker een particulier niet toestond zijn woning langer te verhuren dan de maximale termijn van vijf jaar. Ook dat ging om de leegstandswet.