Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Indien de verzekerde niet is overleden op de einddatum van het contract, vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om het risico van het overlijden af te dekken. Deze verzekering keert namelijk bij overlijden in één keer een groot bedrag uit. De uitkering is bedoeld om nabestaanden met de uitkering financieel weer op gang te helpen.

Is een overlijdensrisicoverzekering een verplichte verzekering?

Bij het kopen van een huis met een hypotheek, was het tot voor kort zo dat de geldverstrekker een verzekering bij overlijden vaak verplicht stelde. Sinds 1 januari 2018 is dit in ieder geval met NHG niet meer verplicht. Ook voor een hypotheek zonder NHG is dit vaak niet meer verplicht. NHG gaat zelfs zover dat dit vanaf 1 januari 2020 ook niet meer geldt voor overlijdensrisicoverzekeringen die in het verleden verplicht gesteld werden voor hypotheken gesloten met NHG. Echter, de geldverstrekker kan dit wel “overrulen” en desondanks toch deze verplicht stellen. Informeer bij uw financieel adviseur of dit ook u geldt! In alle gevallen wil dit echter niet zeggen dat het niet meer verstandig is om deze aanvullend te regelen. Het risico bestaat namelijk nog steeds dat de achtergebleven gezinsleden niet meer in staat zijn om de woonlasten na overlijden van één van de huiseigenaren te blijven betalen. Een overlijdensrisicoverzekering is ook voor huurders van een huis aan te raden. Met de uitkering kunnen de woonlasten betaalbaar blijven. Kortom, ondanks dit vaak niet meer verplichte karakter, wel zeer verstandig mede door gedaalde premies de afgelopen jaren om hier goed en kritisch naar te laten kijken.

Nabestaanden goed achterlaten

Bij het overlijden van één van de kostwinners moet het gezin financieel wel draaiende worden gehouden. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kunnen de nabestaanden na het overlijden de vaste lasten blijven betalen. Tegen geringe maandelijkse lasten is het vaak al mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daar komt bij dat de premies de afgelopen jaren fors zijn gedaald. Bij het overlijden wordt het verzekerd bedrag uitgekeerd. De hoogte van de premie is hierdoor afhankelijk van het overlijdensrisico. Doordat wij steeds ouder worden, zijn de premies voor deze verzekering de afgelopen jaren tientallen procenten gezakt. Hierdoor kan het vaak ook uit om lopende overlijdensrisicoverzekeringen te vervangen door een nieuwe verzekering tegen een veel lagere premie.